Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Wythnos 3 - Bwydlen llysieuol ysgolion cynradd

Am resymau sydd tu hwnt i’n rheolaeth ni, mae'n bosibl bydd bwydlenni'n newid as fyr rybudd. Gwiriwch am newidiadau tymhorol.

Siaradwch â staff ein cegin am ofynion eich plentyn.

Mis 2024 Meh Gorff Medi Hyd
Wythnos yn dechrau (dydd Llun) 24 15 16 7

Dydd Llun

 • Vegetarian sausage
 • Hash brown or jacket potato
 • Baked beans or tomatoes
 • Homemade peach sponge and custard

Dydd Mawrth

 • Homemade veggie mince cottage pie and vegetarian gravy
 • Creamed potatoes or jacket potato
 • Broccoli or garden peas or carrots
 • Assorted yogurt pots

Dydd Mercher

 • Vegetarian burger
 • Boiled or jacket potato or spaghetti hoops
 • Sweetcorn or cucumber and beetroot salad
 • Homemade chocolate and pear sponge with custard

Dydd Iau

 • Quorn roast with homemade stuffing and vegetarian gravy
 • Boiled potatoes or jacket potato
 • Carrots or broccoli or swede
 • Chocolate ice cream roll

Dydd Gwener

 • Fishless fingers
 • Chipped potatoes or jacket potato
 • Baked beans or garden peas
 • Mini donut

Ar gael yn ddyddiol

 • Ffa Pob
 • Caws a bisgedi
 • Pwdin y dydd
 • Ffrwythau ffres
 • Iogwrt ffrwythau
 • Tatws trwy'u crwyn
 • Llaeth a dŵr
 • Pasta
 • Salad tymhorol
 • Bara gwenith cyflawn