Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Wythnos 3 - Bwydlen llysieuol ysgolion cynradd

Am resymau sydd tu hwnt i’n rheolaeth ni, mae'n bosibl bydd bwydlenni'n newid as fyr rybudd. Gwiriwch am newidiadau tymhorol.

Siaradwch â staff ein cegin am ofynion eich plentyn.

Mis Tach 2023 Rhag 2023 Ion 2024 Chwe 2024 Mawr 2024
Wythnos yn dechrau (dydd Llun) 6, 27 18 22 19 11

Dydd Llun

 • Cheese and tomato pizza
 • Diced potatoes or jacket potato
 • Baked beans or sweetcorn
 • Homemade peach sponge and custard

Wythnos 1
Wythnos 2

Dydd Mawrth

 • Homemade veggie mince hotpot/pie and vegetarian gravy
 • Creamed potatoes or jacket potato
 • Broccoli, garden peas or carrots
 • Assorted yogurt pots

Wythnos 1
Wythnos 2

Dydd Mercher

 • Vegetarian burger
 • Boiled or jacket potato or spaghetti hoops
 • Sweetcorn or cucumber and beetroot salad
 • Homemade chocolate and pear sponge with custard

Wythnos 1
Wythnos 2

Dydd Iau

 • Quorn roast with homemade stuffing and vegetarian gravy
 • Boiled potatoes or jacket potato
 • Carrots or broccoli or salad bowl
 • Chocolate ice cream roll

Wythnos 1
Wythnos 2

Dydd Gwener

 • Fishless fingers
 • Chipped potatoes or jacket potato
 • Baked beans or garden peas
 • Mini donut

Wythnos 1
Wythnos 2

Ar gael yn ddyddiol

 • Ffa Pob
 • Caws a bisgedi
 • Pwdin y dydd
 • Ffrwythau ffres
 • Iogwrt ffrwythau
 • Tatws trwy'u crwyn
 • Llaeth a dŵr
 • Pasta
 • Salad tymhorol
 • Bara gwenith cyflawn