Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Wythnos 1 - Bwydlen ysgol gynradd

Am resymau sydd tu hwnt i’n rheolaeth ni, mae'n bosibl bydd bwydlenni'n newid as fyr rybudd. Gwiriwch am newidiadau tymhorol.

Siaradwch â staff ein cegin am ofynion eich plentyn.

Mis 2024 Ebrill Mai Meh Gorff
Wythnos yn dechrau (dydd Llun) 22 13 10 1

Dydd Llun

 • Pizza caws a thomato
 • Siapiau Tatws neu Daten Bob 
 • Ffa pob neu golslo
 • Teisen Felen Farmor Mandarin a Chwstard

Dydd Mawrth

 • Selsigen borc wedi'i phobi a grefi
 • Tatws hufennog neu daten trwy'i chroen
 • Brocoli neu foron
 • Teisen jam hollt a ffrwythau ffres

Dydd Mercher

 • Cyri cyw iâr cartref a bara cartref
 • Reis wedi'i ferwi neu daten trwy'i chroen
 • Pys gardd a chorn melys
 • Rhôl hufen iâ mafon

Dydd Iau

 • Briwgig Cig Eidion mewn Grefi a Phwdin Efrog
 • Tatws wedi'u berwi neu datws hufennog neu daten trwy'i chroen
 • Brocoli neu bys neu Foron
 • Teisen reis crimp siocled

Dydd Gwener

 • Bysedd pysgod Birds Eye mewn briwsion bara
 • Mae eog wedi'i bobi ar gael fel dewis arall
 • Sglodion neu daten trwy'i chroen
 • Ffa pob neu bys gardd
 • Teisen felen Jam a chnau coco cartref

Ar gael yn ddyddiol

 • Ffa Pob
 • Caws a bisgedi
 • Pwdin y dydd
 • Ffrwythau ffres
 • Iogwrt ffrwythau
 • Tatws trwy'u crwyn
 • Llaeth a dŵr
 • Pasta
 • Salad tymhorol
 • Bara gwenith cyflawn