Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Wythnos 2 - Bwydlen ysgol gynradd

Am resymau sydd tu hwnt i’n rheolaeth ni, mae'n bosibl bydd bwydlenni'n newid as fyr rybudd. Gwiriwch am newidiadau tymhorol.

Siaradwch â staff ein cegin am ofynion eich plentyn.

Mis Tach 2023 Rhag 2023 Ion 2024 Chwe 2024 Mawr 2024
Wythnos yn dechrau (dydd Llun) 20 11 15 5 4

Dydd Llun

 • Darnau o gyw iâr mewn briwsion bara
 • Tatws wedi'u ffrïo neu daten trwy'i chroen
 • Ffa pob neu ffyn moron a betys
 • Teisen felen a chwstard

Wythnos 1
Wythnos 3

Dydd Mawrth

 • Selsigen borc wedi'i phobi a grefi
 • Tatws wedi'u berwi neu datws hufennog neu daten trwy'i chroen
 • Brocoli neu foron
 • Jeli ffrwythau

Wythnos 1
Wythnos 3

Dydd Mercher

 • Bolognese cig eidion neu macaroni a chaws
 • Gyda phasta a bara garlleg
 • Llysiau lliwgar cymysg neu gorn melys
 • Myffins amrywiol

Wythnos 1
Wythnos 3

Dydd Iau

 • Cyw iâr neu twrci rhost a stwffin cartref a grefi
 • Tatws wedi'u berwi neu datws hufennog neu daten trwy'i chroen
 • Moron neu fresych neu Bys
 • Fflapjac cartref

Week 1
Week 3

Dydd Gwener

 • Siapiau pysgodyn mewn briwsion bara wedi’u pobi a saws coch
 • Mae eog wedi'i bobi ar gael fel dewis arall
 • Sglodion neu daten trwy'i chroen
 • Pys gardd neu ffa pob
 • Ffrwythau a Hufen Iâ Mefus

Wythnos 1
Wythnos 3

Ar gael yn ddyddiol

 • Ffa Pob
 • Caws a bisgedi
 • Pwdin y dydd
 • Ffrwythau ffres
 • Iogwrt ffrwythau
 • Tatws trwy'u crwyn
 • Llaeth a dŵr
 • Pasta
 • Salad tymhorol
 • Bara gwenith cyflawn