Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Wythnos 2 - Bwydlen ysgol gynradd

Am resymau sydd tu hwnt i’n rheolaeth ni, mae'n bosibl bydd bwydlenni'n newid as fyr rybudd. Gwiriwch am newidiadau tymhorol.

Siaradwch â staff ein cegin am ofynion eich plentyn.

Mis 2024 Meh Gorff Medi Hyd
Wythnos yn dechrau (dydd Llun) 17 8 9, 30 21

Dydd Llun

 • Darnau o gyw iâr mewn briwsion bara
 • Tatws wedi'u ffrïo neu daten trwy'i chroen
 • Ffa pob neu ffyn moron a betys
 • Teisen felen a chwstard

Dydd Mawrth

 • Selsigen borc wedi'i phobi a grefi
 • Tatws wedi'u berwi neu datws hufennog neu daten trwy'i chroen
 • Brocoli a moron a blodigion blodfresych
 • Jeli ffrwythau a hufen

Dydd Mercher

 • Bolognese cig eidion neu macaroni a chaws
 • Gyda phasta a bara garlleg
 • Llysiau cymysg a phys a chorn melys
 • Myffins amrywiol

Dydd Iau

 • Twrci rhost a stwffin cartref a grefi
 • Tatws wedi'u berwi neu datws hufennog neu daten trwy'i chroen
 • Moron a bresych a phys
 • Mousse mefys a choctel ffrwythau

Dydd Gwener

 • Pysgod siâp seren mewn briwsion bara neu frechdan lapio caws
 • Mae eog wedi'i bobi ar gael fel dewis arall
 • Sglodion neu daten trwy'i chroen
 • Pys gardd neu ffa pob a phowlen o salad cymysg
 • Hufen iâ mefus a ffrwythau

Ar gael yn ddyddiol

 • Ffa Pob
 • Caws a bisgedi
 • Pwdin y dydd
 • Ffrwythau ffres
 • Iogwrt ffrwythau
 • Tatws trwy'u crwyn
 • Llaeth a dŵr
 • Pasta
 • Salad tymhorol
 • Bara gwenith cyflawn