Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Wythnos 2 - Bwydlen llysieuol ysgolion cynradd

Am resymau sydd tu hwnt i’n rheolaeth ni, mae'n bosibl bydd bwydlenni'n newid as fyr rybudd. Gwiriwch am newidiadau tymhorol.

Siaradwch â staff ein cegin am ofynion eich plentyn.

Mis Tach 2023 Rhag 2023 Ion 2024 Chwe 2024 Mawr 2024
Wythnos yn dechrau (dydd Llun) 20 11 15 5 4

Dydd Llun

 • Vegetable nuggets
 • Sauté Potatoes or jacket potato
 • Baked beans or carrot sticks and beetroot
 • Homemade fruit sponge and custard

Wythnos 1
Wythnos 3

Dydd Mawrth

 • Oven baked vegetarian sausage with vegetarian gravy
 • Boiled potatoes/creamed potatoes or jacket potato
 • Broccoli or carrots
 • Vegetarian jelly and dream topping

Wythnos 1
Wythnos 3

Dydd Mercher

 • Homemade vegetarian bolognaise/garlic bread
 • Pasta or jacket potato
 • Garden peas or sweetcorn
 • Assorted muffins

Wythnos 1
Wythnos 3

Dydd Iau

 • Quorn roast with homemade stuffing and vegetarian gravy
 • Boiled/creamed potatoes or jacket potato
 • Carrots or cabbage
 • Homemade chocolate Sponge and dream topping swirls

Wythnos 1
Wythnos 3

Dydd Gwener

 • Fishless fingers
 • Chipped potatoes or jacket potato or pasta
 • Baked beans or garden peas
 • Fruits of the forest ice cream sundae

Wythnos 1
Wythnos 3

Ar gael yn ddyddiol

 • Ffa Pob
 • Caws a bisgedi
 • Pwdin y dydd
 • Ffrwythau ffres
 • Iogwrt ffrwythau
 • Tatws trwy'u crwyn
 • Llaeth a dŵr
 • Pasta
 • Salad tymhorol
 • Bara gwenith cyflawn