Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Wythnos 2 - Bwydlen llysieuol ysgolion cynradd

Am resymau sydd tu hwnt i’n rheolaeth ni, mae'n bosibl bydd bwydlenni'n newid as fyr rybudd. Gwiriwch am newidiadau tymhorol.

Siaradwch â staff ein cegin am ofynion eich plentyn.

Mis 2024 Ebrill Mai Meh Gorff
Wythnos yn dechrau (dydd Llun) 8, 29 20 17 8

Dydd Llun

 • Vegetable nuggets
 • Sauté Potatoes or jacket potato
 • Baked beans or carrot sticks and beetroot
 • Homemade sponge and custard

Dydd Mawrth

 • Oven baked vegetarian sausage with vegetarian gravy
 • Boiled or creamed potatoes or jacket potato
 • Broccoli or carrots
 • Vegetarian jelly

Dydd Mercher

 • Homemade vegetarian bolognaise/Mac and cheese
 • Pasta and garlic bread
 • Mixed rainbow vegetables or sweetcorn
 • Assorted muffins

Dydd Iau

 • Quorn roast with homemade stuffing and vegetarian gravy
 • Boiled or creamed potatoes or jacket potato
 • Carrots or cabbage or peas
 • Homemade flapjack

Dydd Gwener

 • Fishless fingers
 • Chipped potatoes or jacket potato
 • Baked beans or garden peas
 • Fruits of the forest with strawberry ice cream

Ar gael yn ddyddiol

 • Ffa Pob
 • Caws a bisgedi
 • Pwdin y dydd
 • Ffrwythau ffres
 • Iogwrt ffrwythau
 • Tatws trwy'u crwyn
 • Llaeth a dŵr
 • Pasta
 • Salad tymhorol
 • Bara gwenith cyflawn