Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Trafnidiaeth, bwyd a gwisg

Grant Hanfodion Ysgol

Cael gwybod os oes gennych hawl i grantiau dillad ysgol

Prydau ysgol am ddim

Efallai fod gennych hawl i gael prydau ysgol am ddim

Cludiant o'r cartref i'r Ysgoly

Cael gwybod os yw eich plentyn hawl i gludiant ysgol am ddim

Prydau ysgol gynradd

Gweld cinio ysgol bwydlenni

Clybiau brecwast ysgol

Gweld rhestr o ysgolion sy'n cymryd rhan yn y cynllun clwb brecwast

Amserlenni bysiau ysgol

Edrychwch ar Amserlenni Bysiau Ysgol Castell-nedd Port Talbot yma