Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Wythnos 3 - Bwydlen ysgol gynradd

Am resymau sydd tu hwnt i’n rheolaeth ni, mae'n bosibl bydd bwydlenni'n newid as fyr rybudd. Gwiriwch am newidiadau tymhorol.

Siaradwch â staff ein cegin am ofynion eich plentyn.

Mis 2024 Meh Gorff Medi Hyd
Wythnos yn dechrau (dydd Llun) 24 15 16 7

Dydd Llun

 • Byrgyr cig eidion mewn bynen
 • Wafflau bach
 • Ffa pob a cholslo a phowlen o salad cymysg
 • Teisen eirin gwlanog gartref a chwstard

Dydd Mawrth

 • Pastai briwgig eidion cartref neu bastai caws a thatws cartref a grefi
 • Tatws hufennog neu daten trwy'i chroen
 • Brocoli a phys gardd a chorn melys
 • Potiau iogwrt Llaeth y Llan - amrywiaeth o flasau

Dydd Mercher

 • Frikadellen
 • Tatws wedi'u berwi neu daten trwy'i chroen neu gylchynnau spaghetti
 • Corn melys a salad ciwcymbr a betys
 • Teisen siocled a gellyg gartref a chwstard

Dydd Iau

 • Twrci rhost, stwffin cartref a grefi
 • Tatws wedi'u berwi neu daten trwy'i chroen
 • Moron a brocoli a ffa gwyrdd
 • Rhôl hufen iâ siocled

Dydd Gwener

 • Bysedd pysgod Birds Eye mewn briwsion bara
 • Mae eog wedi'i bobi ar gael fel dewis arall
 • Sglodion neu daten drwy'i chroen
 • Ffa pob neu bys gardd a phowlen o salad cymysg
 • Toesen fach

Ar gael yn ddyddiol

 • Ffa Pob
 • Caws a bisgedi
 • Pwdin y dydd
 • Ffrwythau ffres
 • Iogwrt ffrwythau
 • Tatws trwy'u crwyn
 • Llaeth a dŵr
 • Pasta
 • Salad tymhorol
 • Bara gwenith cyflawn