Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Wythnos 3 - Bwydlen ysgol gynradd

Am resymau sydd tu hwnt i’n rheolaeth ni, mae'n bosibl bydd bwydlenni'n newid as fyr rybudd. Gwiriwch am newidiadau tymhorol.

Siaradwch â staff ein cegin am ofynion eich plentyn.

Mis Tach 2023 Rhag 2023 Ion 2024 Chwe 2024 Mawr 2024
Wythnos yn dechrau (dydd Llun) 6, 27 18 22 19 11

Dydd Llun

 • Brecinio - selsig, omled
 • Hash browns neu daten bob
 • Ffa pob neu gorn melys
 • Teisen eirin gwlanog gartref a chwstard

Wythnos 1
Wythnos 2

Dydd Mawrth

 • Pastai’r bwthyn cartref a grefi
 • Tatws hufennog neu daten trwy'i chroen
 • Brocoli neu bys gardd neu foron
 • Potiau o iogwrt ffrwythau amrywiol

Wythnos 1
Wythnos 2

Dydd Mercher

 • Frikadeller
 • Tatws wedi'u berwi neu daten trwy'i chroen neu gylchynnau spaghetti
 • Corn melys neu salad ciwcymbr a betys
 • Teisen siocled a gellyg gartref a chwstard

Wythnos 1
Wythnos 2

Dydd Iau

 • Twrci rhost, stwffin cartref a grefi
 • Tatws wedi'u berwi neu daten trwy'i chroen
 • Moron neu frocoli neu swêds
 • Rhôl hufen iâ siocled

Wythnos 1
Wythnos 2

Dydd Gwener

 • Bysedd pysgod Birds Eye mewn briwsion bara
 • Mae eog wedi'i bobi ar gael fel dewis arall
 • Sglodion neu daten trwy'i chroen
 • Ffa pob neu bys gardd
 • Toesen fach

Wythnos 1
Wythnos 2

Ar gael yn ddyddiol

 • Ffa Pob
 • Caws a bisgedi
 • Pwdin y dydd
 • Ffrwythau ffres
 • Iogwrt ffrwythau
 • Tatws trwy'u crwyn
 • Llaeth a dŵr
 • Pasta
 • Salad tymhorol
 • Bara gwenith cyflawn