Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Wythnos 1 - Bwydlen llysieuol ysgolion cynradd

Am resymau sydd tu hwnt i’n rheolaeth ni, mae'n bosibl bydd bwydlenni'n newid as fyr rybudd. Gwiriwch am newidiadau tymhorol.

Siaradwch â staff ein cegin am ofynion eich plentyn.

Mis Tach 2023 Rhag 2023 Ion 2024 Chwe 2024 Mawr 2024
Wythnos yn dechrau (dydd Llun) 13 4 8, 29 26 18

Dydd Llun

 • Cheese and tomato pizza
 • Potato wedges or jacket potato
 • Baked beans or coleslaw
 • Homemade chocolate and mandarin sponge with custard

Wythnos 2
Wythnos 3

Dydd Mawrth

 • Oven baked vegetarian sausage with vegetarian gravy
 • Creamed potatoes or jacket potato
 • Broccoli or carrots
 • Chocolate rice krispie cake

Wythnos 2
Wythnos 3

Dydd Mercher

 • Homemade vegetarian quorn curry and bread
 • Boiled rice or jacket potato
 • Garden peas and sweetcorn
 • Raspberry ripple ice cream roll

Wythnos 2
Wythnos 3

Dydd Iau

 • Quorn roast, yorkshire pudding and vegetarian gravy
 • Boiled/creamed potatoes or jacket potato
 • Green beans or peas or carrots
 • Jam split and fruit wedge

Wythnos 2
Wythnos 3

Dydd Gwener

 • Fishless fingers
 • Chipped potatoes or jacket potato
 • Baked beans or garden peas
 • Homemade decorated sponge

Wythnos 2
Wythnos 3

Ar gael yn ddyddiol

 • Ffa Pob
 • Caws a bisgedi
 • Pwdin y dydd
 • Ffrwythau ffres
 • Iogwrt ffrwythau
 • Tatws trwy'u crwyn
 • Llaeth a dŵr
 • Pasta
 • Salad tymhorol
 • Bara gwenith cyflawn