Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Wythnos 1 - Bwydlen llysieuol ysgolion cynradd

Am resymau sydd tu hwnt i’n rheolaeth ni, mae'n bosibl bydd bwydlenni'n newid as fyr rybudd. Gwiriwch am newidiadau tymhorol.

Siaradwch â staff ein cegin am ofynion eich plentyn.

Mis 2024 Ebrill Mai Meh Gorff
Wythnos yn dechrau (dydd Llun) 22 13 10 1

Dydd Llun

 • Cheese and tomato pizza
 • Potato smiles or jacket potato
 • Baked beans or coleslaw
 • Homemade mandarin marble sponge with custard

Dydd Mawrth

 • Oven baked vegetarian sausage with vegetarian gravy
 • Creamed potatoes or jacket potato
 • Broccoli or carrots
 • Jam split and fruit wedge

Dydd Mercher

 • Homemade vegetarian quorn curry and bread
 • Boiled rice or jacket potato
 • Garden peas and sweetcorn
 • Raspberry ripple ice cream roll

Dydd Iau

 • Veggie mince with vegetarian gravy and Yorkshire pudding
 • Boiled or creamed or jacket potato
 • Broccoli or peas or carrots
 • Chocolate rice krispie cake

Dydd Gwener

 • Fishless fingers
 • Chipped potatoes or jacket potato
 • Baked beans or garden peas
 • Homemade jam and coconut sponge

Ar gael yn ddyddiol

 • Ffa Pob
 • Caws a bisgedi
 • Pwdin y dydd
 • Ffrwythau ffres
 • Iogwrt ffrwythau
 • Tatws trwy'u crwyn
 • Llaeth a dŵr
 • Pasta
 • Salad tymhorol
 • Bara gwenith cyflawn