Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Bwydlen ysgol gynradd (fersiwn print)

Tymor yr Haf, 2024

You can print this menu and keep at home.

Wythnos 1 - Wythnos yn dechrau:

 • 1 Gorffennaf
 • 2 Medi
 • 23 Medi
 • 14 Hydref

Wythnos 2 - Wythnos yn dechrau:

 • 8 Gorffennaf
 • 9 Medi
 • 30 Medi
 • 21 Hydref

Wythnos 3 - Wythnos yn dechrau:

 • 15 Gorffennaf
 • 16 Medi
 • 7 Hydref
Dydd Llun Dydd Llun Dydd Llun
 • Pizza caws a thomato
 • Siapiau tatws neu daten trwy'i chroen
 • Ffa pob a cholslo a phowlen o salad cymysg
 • Teisen farmor mandarin gartref a chwstard
 • Darnau o gyw iâr mewn briwsion bara
 • Tatws wedi'u ffrïo neu daten trwy'i chroen
 • Ffa pob neu ffyn moron a betys
 • Teisen felen a chwstard
 • Byrgyr cig eidion mewn bynen
 • Wafflau bach
 • Ffa pob a cholslo a phowlen o salad cymysg
 • Teisen eirin gwlanog gartref a chwstard
Dydd Mawrth Dydd Mawrth Dydd Mawrth
 • Selsigen borc wedi'i phobi a grefi
 • Tatws hufennog neu daten trwy'i chroen
 • Brocoli a moron
 • Picen ar y maen â llenwad jam a darn o ffrwyth
 • Selsigen borc wedi'i phobi a grefi
 • Tatws wedi'u berwi neu datws hufennog neu daten trwy'i chroen
 • Brocoli a moron a blodigion blodfresych
 • Jeli ffrwythau a hufen
 • Pastai briwgig eidion cartref neu Bastai caws a thatws cartref a grefi
 • Tatws hufennog neu daten trwy'i chroen
 • Brocoli a phys gardd a chorn melys
 • Potiau iogwrt Llaeth y Llan - amrywiaeth o flasau
Dydd Mercher Dydd Mercher Dydd Mercher
 • Cyri cyw iâr cartref a bara cartref
 • Reis wedi'i ferwi neu daten trwy'i chroen
 • Pys gardd a chorn melys
 • Rhôl hufen iâ mafon
 • Bolognese cig eidion neu macaroni a chaws
 • Gyda phasta a bara garlleg
 • Llysiau cymysg a phys a chorn melys
 • Myffins amrywiol
 • Frikadellen
 • Tatws wedi'u berwi neu daten trwy'i chroen neu gylchynnau spaghetti
 • Corn melys a salad ciwcymbr a betys
 • Teisen siocled a gellyg gartref a chwstard
Dydd Iau Dydd Iau Dydd Iau
 • Cig eidion rhost a phwdin Swydd Efrog
 • Tatws wedi'u berwi neu datws hufennog neu daten trwy'i chroen
 • Brocoli a phys gardd a moron
 • Teisen reis crimp siocled
 • Twrci rhost a stwffin cartref a grefi
 • Tatws wedi'u berwi neu datws hufennog neu daten trwy'i chroen
 • Moron a bresych a phys
 • Mousse mefys a choctel ffrwythau
 • Twrci rhost, stwffin cartref a grefi
 • Tatws wedi'u berwi neu daten trwy'i chroen
 • Moron a brocoli a ffa gwyrdd
 • Rhôl hufen iâ siocled
Dydd Gwener Dydd Gwener Dydd Gwener
 • Bysedd pysgod Birds Eye mewn briwsion bara
 • Mae eog wedi'i bobi ar gael fel dewis arall
 • Sglodion neu daten trwy'i chroen
 • Ffa pob neu bys gardd a phowlen o salad cymysg
 • Teisen felen jam a chneuen goco gartref
 • Pysgod siâp seren mewn briwsion bara neu frechdan lapio caws
 • Mae eog wedi'i bobi ar gael fel dewis arall
 • Sglodion neu daten drwy'i chroen
 • Pys gardd neu ffa pob a phowlen o salad cymysg
 • Hufen iâ mefus a ffrwythau
 • Bysedd pysgod Birds Eye mewn briwsion bara
 • Mae eog wedi'i bobi ar gael fel dewis arall
 • Sglodion neu daten drwy'i chroen
 • Ffa pob neu bys gardd a phowlen o salad cymysg
 • Toesen fach

Am resymau sydd tu hwnt i’n rheolaeth ni, mae'n bosibl bydd bwydlenni'n newid as fyr rybudd. Gwiriwch am newidiadau tymhorol.

Siaradwch â staff ein cegin am ofynion eich plentyn.