Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Diwrnodau HMS Ysgol

Yn ystod y Flwyddyn Academaidd, mae ysgolion yn clustnodi hyd at pump diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd i'w ddefnyddio yn ôl eu disgresiwn at ddibenion hyfforddi a datblygu staff. O bryd i'w gilydd, efallai y bydd yn rhaid i ysgolion hefyd i gau oherwydd gwaith cynnal a chadw a gynhaliwyd gan y cwmnïau cyfleustodau sydd y tu allan i reolaeth ysgolion.

Fe welwch isod y rhestr ddiweddaraf o pan fydd ysgolion yn cynllunio i gael eu cau yn ystod y flwyddyn academaidd. Bydd y rhestr yn cael ei diweddaru wrth i wybodaeth cael ei dderbyn. Bydd ysgolion yn cadarnhau y dyddiadau cau i'r holl rieni a gofalwyr drwy eu sianel gyfathrebu arferol.

O bryd i'w gilydd, efallai y bydd angen i ysgolion gau oherwydd sefyllfaoedd heb eu cynllunio; megis tywydd neu sefyllfaoedd brys eithafol. Mae unrhyw gau o'r fath yma yn cael eu rhestru ar wahân ar y dudalen 'Cau Ysgolion mewn Argyfwng'.

INSET Days & Planned Closures (2024/2025)

Ysgol Dyddiau
Abbey Primary -
Alderman Davies Church-in-Wales Primary -
Alltwen Primary -
Awel y Môr Primary -
Baglan Primary -
Blaenbaglan Primary -
Blaendulais Primary -
Blaengwrach Primary -
Blaenhonddan Primary -
Bryncoch Church-in-Wales Primary 2 Medi 2024
3 Medi 2024
20 Rhagfyr 2024
21 Gorffennaf 2025
Catwg Primary -
Cefn Saeson Comprehensive -
Central Primary 2 Medi 2024
3 Medi 2024
Cilffriw Primary -
Coed Hirwaun Primary -
Coedffranc Primary -
Creunant Primary -
Croeserw Primary -
Crymlyn Primary 2 Medi 2024
3 Medi 2024
Crynallt Primary -
Cwmafan Primary -
Cwmnedd Primary -
Cwmtawe Community -
Cymer Afan Primary -
Dwr y Felin Comprehensive -
Eastern Primary -
Glyncorrwg Primary -
Gnoll Primary -
Godre'rgraig Primary -
Llangatwg Community -
Llangatwg Community -
Llangiwg Primary -
Maesmarchog Community Primary -
Melin Primary -
Pen Afan Primary -
Rhos Primary -
Rhydyfro Primary -
Sandfields Primary -
St Joseph's Catholic Infant -
St Joseph's Catholic Junior -
St Joseph's Catholic Primary (Neath) -
St Joseph's Catholic School & 6th Form Centre -
St Therese's Catholic Primary -
Tairgwaith Primary -
Tonnau Primary Community -
Tywyn Primary -
Waunceirch Primary 2 Medi 2024
13 Medi 2024
YGG Blaendulais -
YGG Castell-nedd -
YGG Cwmllynfell -
YGG Cwmnedd -
YGG Gwaun Cae Gurwen 2 Medi 2024
YGG Pontardawe -
YGG Rhosafan -
YGG Trebannws -
YGG Tregeles -
YGG Tyle'r Ynn -
Ynysfach Primary -
Ynysfach Primary -
Ysgol Bae Baglan -
Ysgol Carreg Hir -
Ysgol Cwm Brombil -
Ysgol Gymraeg Ystalyfera-Bro Dur -
Ysgol Hendrefelin -
Ysgol Maes Y Coed -