Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cau ysgolion mewn Argyfwng

O bryd i'w gilydd, bydd ysgolion yn gorfod cau oherwydd sefyllfaoedd annisgwyl, megis tywydd eithafol ac ymyriad i'r cyflenwad dŵr.

Bydd y dudalen hon yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am unrhyw sefyllfa o'r fath, pan fydd ysgolion yn dweud wrthym.

Dalier sylw: Caiff gwybodaeth am gau ysgolion ei monitro'n barhaus. Fodd bynnag, mae’r dudalen hon yn cael ei diweddaru dim ond pan fydd gennym wybodaeth newydd, er enghraifft, pan fydd angen i ysgol i gau

Am wybodaeth ar gaefeydd Campws Grŵp NPTC, ymweld a http://www.nptcgroup.ac.uk/ neu edrychwch ar eu Twitter https://twitter.com/NPTCGroup


Diweddarwyd y wybodaeth hon ddiwethaf am 12:19, Dydd Iau, 21 Medi

All schools are Ar agor