Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Dysgu, chwarae a ieuenctid

Y Cynnig Gofal Plant i CNPT

30 awr o ofal plant ac addysg gynnar am ddim

Gwasanaeth gwybodaeth i deuluoedd

Gwasanaeth gwybodaeth am ddim i blant, pobl ifanc, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda theuluoedd

Dysgu oedolion yn y gymuned

Mae gennym dros 200 o ddosbarthiadau sy'n cael eu cynnig mewn mwy na 20 o leoliadau ledled Castell-nedd Port Talbot

Gwasanaeth cymorth u ddysgwyr

Darparu gwybodaeth am gyrsiau a Hyfforddiant, dewisiadau gyrfa a chymorth ariannol

Gwasanaeth ieuenctid

Mae ein gwasanaeth ieuenctid yn gweithio gyda phobl ifanc 11-25 oed ar draws y fwrdeistref sirol

Bydd prosiect Cynnydd

Bydd y prosiect Cynnydd yn gweithio gyda phobl ifanc rhwng 11 a 24 oed sydd mewn perygl o fod yn NEET (Nid mewn Cyflogaeth, Addysg na Hyfforddiant)