Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2022-2023

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn cydnabod bod iaith a diwylliant yn rhannau hanfodol o hunaniaeth unigolyn ac felly mae’n ymrwymedig i hyrwyddo a dathlu’r iaith Gymraeg a’i diwylliant mewn ffordd ragweithiol a chynhwysol ar draws ei ysgolion i gyd.

Mae ein Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg ar gyfer 2022-2032 yn manylu ar sut rydym yn bwriadu cefnogi a datblygu addysg Gymraeg ymhellach mewn ysgolion a sut rydym yn cynllunio ar gyfer twf yn y dyfodol.