Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Datganiad I'r Wasg

Gwasanaeth Bws Newydd yn Galluogi Trigolion i Dalu Teyrnged i'w Hanwyliaid

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi cyhoeddi llwybr bws newydd a fydd yn galluogi pobl sy'n dibynnu ar drafnidiaeth gyhoeddus i dalu teyrnged i'w hanwyliaid yn Amlosgfa Margam.

Gwasanaeth Bws Newydd yn Galluogi Trigolion i Dalu Teyrnged i'w Hanwyliaid

Bydd y gwasanaeth yn rhedeg unwaith yr wythnos, felly ei fwriad yw rhoi cyfle i drigolion sydd heb eu cludiant eu hunain ymweld â chofebion perthnasau, yn hytrach na'i fod yn cael ei ddefnyddio i fynd i wasanaethau angladdau. 

Mae'r gwasanaeth newydd wedi cael ei ychwanegu yn dilyn adborth gan drigolion.

O ddydd Iau 2 Mai 2024 ymlaen, bydd Ridgeways Coaches yn cynnal gwasanaeth bob dydd Iau, gan adael Gorsaf Fysiau Port Talbot am 9:45am a chyrraedd yr amlosgfa am 10am. Bydd y bws yn galw yn yr holl safleoedd bysiau dynodedig ar hyd y llwybr, gan gynnwys Hyb Trafnidiaeth Port Talbot, Heol Talbot, Tai-bach, a Margam. Bydd y daith yn ôl o'r amlosgfa yn gadael am 10:45am ac yn galw yn yr un lleoliadau.

Dywedodd y Cynghorydd Wyndham Griffiths, “Rydyn ni'n falch o allu lansio'r gwasanaeth bws newydd hwn i Amlosgfa Margam, sy'n ymateb yn uniongyrchol i'r adborth a gawsom gan ein trigolion. 

“Rydyn ni'n deall pwysigrwydd hygyrchedd, yn enwedig i'r rhai sy'n dibynnu ar drafnidiaeth gyhoeddus, ac mae'r gwasanaeth hwn yn adlewyrchu ein hymrwymiad i ddiwallu anghenion ein cymunedau.”

I weld yr amserlenni bysiau diweddaraf yng Nghastell-nedd Port Talbot, ewch i: https://www.traveline.cymru/ 
 

hannwch hyn ar: