Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Maer Castell-nedd Port Talbot - Gwobrau Dinasyddion 2024

Unwaith eto, bydd y gwobrau’n cydnabod arwyr di-glod o bob cwr o Gastell-nedd Port Talbot sy’n gwneud gwahaniaeth go iawn i’n cymunedau.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yn Yr Orendy, Parc Margam ar ddydd Mercher 24 Ebrill 2024. Rhwng nawr a hynny, dyma eich cyfle i enwebu person neu grŵp cymunedol sydd yn eich barn chi yn deilwng o ennill gwobr.

Mae enwebiadau ar gyfer y gwobrau hyn bellach wedi cau.

Diolch o galon i bawb wnaeth roi o’u hamser i enwebu grwpiau ac unigolion haeddiannol.

Enillwyr ein gwobrau yw...