Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Ceisiadau Ysgrifenedig

Os oes angen i chi gael mynediad i wybodaeth a ddelir gan yr Awdurdod hwn dylech wirio yn y lle cyntaf a yw ar gael drwy'r Cynllun Cyhoeddi. Mewn sawl achos bydd yn gyflymach i ddefnyddio'r cyfleuster chwilio ar y wefan hon.

Os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn chwilio amdano drwy'r Cynllun Cyhoeddi, yna dylech gyflwyno cais ysgrifenedig i ni.

Gwneud cais am wybodaeth

Gallwch wneud cais:

Darparwch yr wybodaeth ganlynol:

  • eich enw
  • cyfeiriad cyswllt a/neu gyfeiriad e-bost
  • manylion yr wybodaeth rhydych yn gofyn amdano

Cyfeiriadau cyswllt

Mae'r manylion cyswllt ar gyfer pob cyfarwyddiaeth wedi'u nodi isod.

If you think a specific directorate has the information then submit your request to them.

If you are unsure which directorate holds the information, then submit your request to the Chief Executive’s Office.

Os oes gennych gais am wybodaeth y credwch y gall cyfarwyddiaeth benodol ei dal, gallwch gyflwyno'ch cais yn uniongyrchol i'r gyfarwyddiaeth benodol honno.

Fel arall, os ydych yn ansicr pa gyfarwyddiaeth sy'n dal y wybodaeth yr ydych yn chwilio am, gallwch gyfeirio'ch cais i Adran y Prif Weithredwr a nodir isod.

Chief Executive’s Office

The FOI Co-ordinator,
Chief Executive’s Office,
Civic Centre,
Port Talbot,
SA13 1PJ
 
Email: foi@npt.gov.uk

Finance and Corporate Services Directorate

The FOI Co-ordinator,
Finance and Corporate Services Directorate,
Civic Centre,
Port Talbot,
SA13 1PJ
 
Email: foi@npt.gov.uk

Education and Lifelong Learning Directorate

The FOI Co-ordinator,
Education and Lifelong Learning Directorate,
Civic Centre,
Port Talbot,
SA13 1PJ
 
Email: foi@npt.gov.uk

Environment Directorate

The FOI Co-ordinator,
Environment Directorate,
The Quays,
Brunel Way,
Baglan Energy Park,
Neath,
SA11 2GG
 
Email: foi@npt.gov.uk

Social Services, Health and Housing Directorate

The FOI Co-ordinator,
Social Services, Health and Housing Directorate,
Civic Centre,
Port Talbot,
SA13 1PJ
 
Email: foi@npt.gov.uk