Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Rhifau cyswllt brys

Gwasanaethau Brys

Heddlu, Gwasanaeth Tân, Ambiwlans a Gwylwyr y Glannau
Heddlu (lle nad yw'n frys)

Cyfleustodau

Grid Cenedlaethol (Trydan)
(0800) 6783 105 (0800) 6783 105 voice +448006783105
Wales and West Utilities / Grid Cenedlaethol (Nwy)
(0800) 111 999 (0800) 111 999 voice +44800111999
Dŵr Cymru (Mewn argyfwng)
(0800) 052 0139 (0800) 052 0139 voice +448000520139
Dŵr Cymru (Carthffosydd yn gorlifo ac argyfyngau carthffosiaeth)
(0800) 085 3968 (0800) 085 3968 voice +448000853968

Amgylchedd

Cyfoeth Naturiol Cymru
(0300) 065 3000 (0300) 065 3000 voice +443000653000

Iechyd

NHS Cyfeiriad Uniongyrchol Cymru

Awdurdod Lleol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
(01639) 686868 (01639) 686868 voice +441639686868

Rhifau brys eraill

RSPCA
(0300) 1234 999 (0300) 1234 999 voice +443001234999
Samariaid
116 123 116 123 voice 116123
C.A.L.L. Llinell Gymorth Iechyd Meddwl Cymru
(0800) 132 737 (0800) 132 737 voice +44800132737