Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Delio ag argyfyngau

Mae'n bwysig bod yn ymwybodol o argyfyngau posibl yn eich ardal er mwyn i chi allu paratoi ar eu cyfer.

Mae'r risgiau hyn yn berthnasol ym mhobman, nid yn unig yn lleol.

Dyma rai camau y gallwch eu cymryd i baratoi'n well ar gyfer argyfwng.

Cyn argyfwng

 • Mynychu cwrs cymorth cyntaf 
 • Creu cynllun argyfwng cartref
 • Sicrhau bod gennych yswiriant
 • Gwybod sut i ddiffodd eich cyflenwadau cyfleustodau
 • Gwybod y risgiau yn eich ardal chi
 • Gwneud rhestr o gysylltiadau brys
 • Paratoi pecyn argyfwng

Yn ystod argyfwng

 • Ffoniwch 999 os oes unrhyw un mewn perygl, wedi'i anafu neu os oes bygythiad i fywyd
 • Peidiwch â rhoi eich hun neu eraill mewn perygl
 • Gwiriwch am anafiadau i chi'ch hun ac i eraill, bob amser yn bresennol i chi'ch hun yn gyntaf
 • Byddwch yn ymwybodol o unrhyw bobl fregus a allai fod angen eich help
 • Byddwch yn barod i adael a dilyn cyfarwyddiadau

Ar ôl argyfwng

 • Gwiriwch eich tŷ wrth ddychwelyd adref
 • Cysylltwch â'ch cwmni yswiriant os oes angen
 • Cysylltwch â'ch cyflenwyr cyfleustodau
 • Siaradwch â'ch cymdogion am ddiweddariadau

Cymorth a chefnogaeth

Ni fyddwch ar eich pen eich hun. Bydd cefnogaeth ar gael gan y cyngor a sefydliadau elusennol.

Mewn argyfwng, gwrandewch ar eich radio lleol neu cysylltwch â ni am help a chyngor.

Mewn argyfwng, gwrandewch ar eich radio lleol neu cysylltwch â ni am help a chyngor.

 • canolfannau cymorth
 • llinell gymorth ffôn
 • Gwasanaeth gwe

Bydd mwy o wybodaeth ar gael ar ôl i ddigwyddiad ddigwydd.