Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Ymgynghoriadau

Darllenwch ein datganiad preifatrwydd

Diolch am ymweld â thudalen ymgynghori Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, lle gallwch roi sylwadau ac adborth ar bynciau sy'n berthnasol i Gastell-nedd Port Talbot.

Edrychwn ymlaen at ddarllen eich ymatebion ar ein ymgynghoriadau.

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn edrych tua’r dyfodol ar Lan Môr Aberafan!

Mae’r Cyngor yn ceisio barn y cyhoedd i wybod mwy am sut mae angen i’r Glan Môr ddatblygu yn y dyfodol i ddiwallu anghenion trigolion ac ymwelwyr.

Ymgynghoriadau’r Amgylchedd

Ymgynghoriadau sy’n ymwneud â’r amgylchedd, gan gynnwys Cynllunio, Trafnidiaeth, Bioamrywiaeth a