Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Ymgynghoriadau

Darllenwch ein datganiad preifatrwydd

Diolch am ymweld â thudalen ymgynghori Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, lle gallwch roi sylwadau ac adborth ar bynciau sy'n berthnasol i Gastell-nedd Port Talbot.

Edrychwn ymlaen at ddarllen eich ymatebion ar ein ymgynghoriadau.

Ymgynghoriad Strategaeth Ddigwyddiadau Castell-nedd Port Talbot

Mae'r Cyngor yn awyddus i geisio barn ein trigolion, ymwelwyr a threfnwyr digwyddiadau ac i ddeall yn well y gwahanol fathau o ddigwyddiadau a gwyliau awyr agored lleol yr hoffai pobl eu gweld yn digwydd yn ein Sir trwy holiadur ar-lein.

Ymgynghoriadau’r Amgylchedd

Ymgynghoriadau sy’n ymwneud â’r amgylchedd, gan gynnwys Cynllunio, Trafnidiaeth, Bioamrywiaeth a

Trafnidiaeth ranbarthol yn Ne Orllewin Cymru Ymgynghoriad

Hoffem eich gwahodd i gymryd rhan yn ein hymgynghoriad ar Gynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol newydd ar gyfer De-orllewin.