Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cefnogi pobl Wcráin

Ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot hoffem gondemnio yn y telerau cryfaf posib weithredoedd Vladimir Putin a Llywodraeth Rwsia, a mynegi ein siom enbyd ar y diffyg parch at fywyd dynol, sofraniaeth genedlaethol a chyfraith ryngwladol.

Mae’r cyngor hwn yn sefyll gyda phobl Wcráin a’u ffrindiau a’u perthnasau sy’n byw yng Nghastell-nedd Port Talbot, ac rydyn ni’n barod i chwarae ein rhan er mwyn helpu unrhyw un a allai fod wedi’u disodli o’u cartrefi.

Karen Jones, Prif Weithredwr, Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Sut gallwch helpu

Cartrefi ar gyfer yr Wcráin a Cynllun teulu'r Wcráin

Sut gall busnesau helpu

Os oes gennych fusnes neu sefydliad a all helpu gwladolion o Gymru sy'n cyrraedd Cymru

Help i Ukenfaid sy'n cyrraedd y DU

Llinellau cymorth a canllaw croeso

Rhoddion

Rhoi arian a cyflenwadau hanfodol

Cyfieithwyr gwirfoddol

Helpu i gyfathrebu â phobl o'r Wcráin sy'n cyrraedd Castell-nedd Port Talbot gyda sgiliau Saesneg cyfyngedig neu ddim sgiliau Saesneg o gwbl

Cwestiynau cyffredin

Cwestiynau cyffredin