Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Siarter Budd-daliadau Cymru

Mae Siarter Budd-daliadau Cymru yn ymrwymo Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol i gydweithio er mwyn cynyddu'r nifer sy'n manteisio ar y cymorth ariannol sydd ar gael iddynt gan Lywodraeth Cymru a gwella'r profiad cyffredinol o geisio cael at y cymorth hwnnw. 

Mae budd-daliadau sy’n benodol i Gymru yn cynnwys y canlynol, gan gynnwys dolenni isod ar gyfer cael cymorth.

Mae Cyngor CNPT yn delio’n uniongyrchol â Chymorth Treth y Cyngor, Prydau Ysgol Am Ddim (ar gyfer Ysgolion Uwch) a’r Grant Datblygu Disgyblion (a elwir hefyd yn Grant Hanfodol Ysgolion). Mae phob cymorth arall i'w gael ar y dolenni allanol canlynol.

Cymorth Treth y Cyngor

Cinio ysgol am ddim (ysgolion cynradd)

Cinio ysgol am ddim (ysgolion uwch)

Grant Hanfodol yr Ysgol

Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA)

Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (Addysg Bellach) (WLG)

Talebau Cychwyn Iach (yn gynnwys Atodol Cymreig) (HS) – GIG 

Helpu gyda Chostau Iechyd (HWH) – GIG 


Gwybodaeth Llywodraeth Cymru