Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cefnogaeth mewn argyfwng

Os oes angen mynediad brys at fwyd arnoch neu os ydych mewn perygl o fod yn ddigartref, mae cymorth ar gael. 

Digartrefedd

os ydych chi mewn perygl o ddod yn ddigartref neu os ydych chi’n ddigartref ar hyn o bryd, cysylltwch â'n Gwasanaeth Dewisiadau Tai

Banciau bwyd

i gael mynediad mewn argyfwng i fwyd a nwyddau glendid, edrychwch ar ein rhestr o fanciau bwyd lleol.

Banc babanod

  • Gall Banc Babanod Bethel Trust helpu rhieni newydd sy’n ei chael hi’n anodd cael gafael ar ddillad babanod am ddim (newydd-anedig i 24 mis), cyfarpar, blancedi a phethau ymolchi hanfodol.
  • Neath YMCA - Mae banc babanod yn helpu teuluoedd sy'n ei chael hi'n anodd trwy helpu i ddarparu'r anghenion sylfaenol i'w plant.