Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol

A yw fy mhlentyn yn gymwys?

Bydd eich plentyn yn gymwys i dderbyn cludiant ysgol am ddim os ydy’r canlynol yn berthnasol:

Primary school age pupils:  

O oedran addysg orfodol a:

  • Mae’n Preswylydd yn yr awdurdod neu'n derbyn gofal gan yr awdurdod ac
  • Mynychu eu hysgol addas neu ddynodedig agosaf ac
  • Byw ddwy filltir neu fwy o'r ysgol. Mae'r pellter yn cael ei fesur yn ôl y llwybr cerdded byrraf sydd ar gael, a gall gynnwys llwybrau troed.

Secondary school age pupils:

O oedran addysg orfodol a:

  • Mae’n Preswylydd yn yr awdurdod neu'n derbyn gofal gan yr awdurdod ac
  • Mynychu eu hysgol addas neu ddynodedig agosaf ac
  • Byw dair milltir neu fwy o'r ysgol. Mae'r pellter yn cael ei fesur yn ôl y llwybr cerdded byrraf sydd ar gael.

Os credwch fod eich plentyn yn gymwys i gael cludiant ysgol am ddim, lawrlwythwch y ffurflen gais isod a'i dychwelyd at yr Uned Cludiant Integredig.

Rydym hefyd yn darparu cludiant ar gyfer plant ag Anghenion dysgu ychwanegol.

Cod ymddygiad

Dogfennau

Hysbysiad Preifatrwydd