Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Byddwch yn barod am y 20mya

Cyflwyno’r terfyn cyflymder newydd yn genedlaethol ym mis Medi 2023

Mae cyfyngiadau 20mya yn cael eu cyflwyno mewn ardaloedd ledled Cymru lle mae pobl yn byw, gweithio, dysgu a chwarae, o 17 Medi 2023.

Bydd arwyddion newydd yn cael eu rhoi ar rannau o’r rhwydwaith ffyrdd lle mae’r terfyn cyflymder yn parhau i fod yn 30mya. Bydd penderfyniadau ynghylch y ffyrdd a fydd yn parhau i fod â therfyn cyflymder o 30mya yn cael eu gwneud ar sail proses ‘eithriadau’, yn seiliedig ar feini prawf fel niferoedd isel o dai, diffyg ysgolion ac ysbytai, a ffactorau eraill.

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio’n agos gyda GanBwyll a’r Heddlu sy’n gorfodi terfynau cyflymder yng Nghymru, i sicrhau bod y terfynau cyflymder newydd yn cael eu parchu a bod camau i newid ymddygiad gyrwyr yn cael eu cefnogi.

Cwestiynau cyffredin

Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio rhestr o gwestiynau cyffredin ynghylch cyflwyno 20mya fel terfyn cyflymder mewn ardaloedd preswyl.

 

Gwybodaeth bellach

Cadwch mewn cysylltiad

Dilynwch @NeathPortTalbotRoadSafety ar Facebook, Twitter @NPTRoadSafety1 i gael newyddion a diweddariadau.

Os hoffech siarad ag aelod o’n Tîm Diogelwch Ffyrdd, ffoniwch neu e-bostiwch