Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Safleoedd bwyd - phlâu

Cyngor a’r Camau Gweithred

Mae plâu yn gallu niweidio enw da Busnes Bwyd a rhoi cwsmeriaid mewn perygl; ac fel arfer yn warantu camau cadarn i ddatrys y broblem. Mae gan Busnesau Bwyd ddyletswyddau i gadw eu safle yn rhydd o blâu,  gall hyn gynnwys mesurau atal plâu, reoli plâu tymor hir,  triniaethau reoli plâu ar brys, yn ogystal â cau dros dro. Amgaeir canllaw byr o faterion i'w hystyried.

Llawrllwythio