Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Lles

Mae COVID-19 yn effeithio ar bob un ohonom mewn amryw o ffyrdd, ond er y bu'n rhaid i wasanaethau newid eu ffocws efallai, rydym am i blant a phobl ifanc, eu teuluoedd a gweithwyr proffesiynol wybod bod cefnogaeth ar gael.

Fel rhan o'r ymgyrch #ArosMewnCysylltiad i’r holl bobl sy’n byw yng Nghastell-nedd Port Talbot, mae'r gwe-dudalennau hyn yn amlygu'r amrywiaeth lawn o wasanaethau emosiynol a lles, llinellau cymorth a chefnogaeth sydd ar gael i ddiwallu pa angen bynnag sy'n codi, neu dawelu unrhyw bryderon.

Beth bynnag yw'r cwestiwn, waeth pa mor wirion neu ddibwys ydyw i rai, maent ar gael i helpu pobl ddelio â'r hyn sy'n bwysig iddynt a'r hyn sy'n digwydd iddynt ar hyn o bryd.

Coronafeirws - help i pobl, pobl ifanc a teuleuoedd

Coronafeirws - help i pobl, pobl ifanc a teuleuoedd

Iechyd emosiynol a lles oedolion

Iechyd emosiynol a lles oedolion

NPT Young People

NPT Young People