Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Gerddi Victoria

Mae'r gerddi hyn  yn artistig a osodwyd allan yn safle golygfeydd lle y gall y gymuned leol ac ymwelwyr ymlacio a mwynhau amgylchoedd heddychlon.

Mae hwn yn barc addurnol, o oes Fictoria sydd yn dal i raddau helaeth yn driw i'w gwreiddiau. Trwytho mewn dros ganrif o hanes, mae sawl nodwedd o wahanol rannau o Gastell-nedd wedi cael eu dwyn at ei gilydd i'r lle hwn. Cerrig yr Orsedd ac wedi'u hadleoli cerflun efydd Howel Gwyn yn ddwy enghraifft.

Bydd ymwelwyr â diddordeb mewn bywyd gwyllt yn ei chael lle tawel i wylio a bwydo'r adar. Mae'r rhain yn cynnwys y robin goch, y fwyalchen ac adar y to.

Mae bod yng nghanol tref Castell-nedd, nid yn unig yn agos at natur. Mae hefyd yn llwyddo i aros mewn cysylltiad â'r byd o'i gwmpas. Mae'r orsaf fysiau wedi ei leoli ar hyd un ymyl y gerddi, a maes parcio o fewn pellter cerdded. Mae gorsaf drenau Castell-nedd hefyd gerllaw.

Mae'r adeilad cymunedol newydd yn ddelfrydol ar gyfer cyfarfodydd, cynadleddau ac arddangosfeydd.

Adeilad Cymunedol

Pwrpas

 • Cyfarfodydd
 • Cynadleddau
 • Arddangosfeydd
 • Ffeiriau crefftau
 • Defnydd ysgolion
 • Partïon plant
 • Digwyddiadau teuluol

Cyfleusterau

 • Seddi ar gyfer hyd at 20 o bobl
 • Taflunydd a sgrîn
 • Toiled i'r anabl
 • WiFi am ddim
 • Drysau plygu sy'n arwain i ardal patio breifat
 • Dolen glyw
 • Lleoliad canolog sy'n agos at gludiant cyhoeddus a maes parcio

Cost Llogi

 • Llogi ystafell hanner diwrnod - £39.00
 • Llogi ystafell diwrnod llawn gan - £76.00 
 • Llogi ystafell hyd at 2 awr - £22.50

Ni chodir TAW ar llogi ystafell

Cysylltwch

Gerddi Victoria
(01639) 686775 (01639) 686775 voice +441639686775
07891548655 07891548655 voice +447891548655