Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Parciau

Mae nifer o barciau a gerddi mewn mannau prydferth ar gael i'r cyhoedd yng Nghastell-nedd Port Talbot. Mae'r mathau o barc yn amrywio o barciau lleol i barciau mwy addurnol a pharciau gwledig.

Mae parciau trefol ac addurnol ar gael yng Nghastell-nedd Port Talbot ac yn cynnwys cyfleusterau fel ardal chwarae i blant, rampiau sglefryddio ac ardaloedd o fannau agored.

Parciau Gwledig

Parciau Trefol

Mae rhestr o'r parciau trefol yng Nghastell-nedd Port Talbot ar gael isod.

 • Glan Môr Aberafan, Port Talbot
 • Parc Baglan, Baglan
 • Parc y Bryn, Y Bryn
 • Parc Brenin Siôr V, Pontardawe
 • Parc Melyn, Melyn, Castell-nedd
 • Mount Pleasant, Hillside
 • Parc-y-Darren, Ystalyfera
 • Parc-y-Llyn, Cwmafan
 • Parc-y-Werin, Gwauncaegurwen
 • Parc Coffa Talbot, Port Talbot
 • Parc Tollborth, Margam
 • Parc Vivian, Port Talbot

Parciau Addurnol

Mae rhestr o'r parciau addurnol yng Nghastell-nedd Port Talbot a'u cyfleusterau ar gael isod.

Parc Jersey, Llansawel

 • Lle Chwarae
 • Gerddi
 • Mannau agored
 • Coetiroedd

Parc Coffa Talbot, Port Talbot

 • Parc Addurnol a Hamdden
 • Lle Chwarae
 • Bandstand
 • Cofeb Ryfel
 • Gerddi
 • Mannau Agored

Gerddi Victoria, Castell-nedd

 • Parc Addurnol
 • Lle Chwarae
 • Bandstand
 • Gerddi

Parc Vivian

 • Parc Addurnol a Hamdden
 • Cofeb Ryfel
 • Lle Chwarae
 • Gerddi

Ffotograffiaeth yn y Parciau

Mae'n bosib tynnu ffotograffau yn un o barciau Castell-nedd Port Talbot i ddathlu achlysur teuluol, er enghraifft briodas, bedydd, pen-blwydd priodas neu ddigwyddiad graddio. Mae lleoliadau parc poblogaidd yn cynnwys:

 • Parc y Bryn, Y Bryn
 • Parc Jersey, Llansawel
 • Parc Brenin Siôr V, Pontardawe
 • Parc Coffa Talbot, Port Talbot
 • Gerddi Victoria, Castell-nedd
 • Parc Vivian, Port Talbot

Mae'n angenrheidiol i gael caniatâd cyn y bydd ffotograffiaeth yn cael ei ganiatáu. Mae'r gwasanaeth am ddim a gallwch gael caniatâd drwy ysgrifennu i'r cyfeiriad isod gyda manylion dyddiad ac amser yr hoffech dynnu lluniau.

Cyfarwyddiadau i SA11 2GG
Rheolwr Gwasanaethau Cymdogaeth Gwastraff
Y Ceiau ac SRC Ffordd Brunel Parc Ynni Baglan Llansawel Castell-nedd SA11 2GG pref
(01639) 686868 (01639) 686868 voice +441639686868