Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Adroddiadau monitro Teithio Llesol

Mae'n ofynnol ein bod ni'n paratoi ac yn cyhoeddi'r ddau adroddiad canlynol:

  • Adroddiad Blynyddol – yn manylu ar y camau a gymerwyd yn ystod y flwyddyn ariannol flaenorol i hybu teithio llesol a sicrhau cyllid ar gyfer llwybrau newydd; a'r
  • Adroddiad ar Lefel y Newid Defnydd – o ail gyflwyniad y Llwybrau Presennol, yn manylu ar sut mae lefel defnydd y llwybrau teithio llesol a'r cyfleusterau cysylltiedig wedi newid ers i'r Map gael ei gyflwyno ddiwethaf.

Diben yr adroddiadau yw monitro effaith y mapiau ac unrhyw seilwaith newydd ar lefelau defnydd y llwybrau teithio llesol. Bydd yr adroddiadau, felly, o ddiddordeb i bartneriaid cyflwyno yn ogystal ag unigolion a sefydliadau sydd â diddordeb mewn monitro llwyddiant y mapiau ac unrhyw gynlluniau.

Gellir gweld neu lawrlwytho adroddiadau monitro Castell-nedd Port Talbot isod.

Adroddiad Blynyddol Teithio Llesol

Lawrlwythiadau

  • Adroddiad Blynyddol 2023 (PDF 280 KB)
  • Adroddiad Blynyddol 2022 (PDF 116 KB)
  • Adroddiad Blynyddol 2021 (PDF 112 KB)
  • Adroddiad Blynyddol 2020 (PDF 112 KB)
  • Adroddiad Blynyddol 2019 (PDF 120 KB)
  • Adroddiad Blynyddol 2018 (PDF 116 KB)
  • Adroddiad Blynyddol 2017 (PDF 128 KB)
  • Adroddiad Blynyddol 2016 (PDF 105 KB)
Lawrlwythwch...
Pecynnu:  
Cwblhau