Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Chwaraeon a gweithgareddau

NPT GGCC

Mae gan y Gwasanaeth Gweithgarwch Corfforol a Chwaraeon weledigaeth o hyrwyddo bywyd gwell drwy fyw'n actif

Beicio a beicio mynydd

Edrychwch ar lwybrau lleol CNPT a llwybrau beicio mynydd

Cerdded

Llwybrau ar gyfer cerdded a heicio yn CNPT

Canolfannau gweithgareddau

Dod o hyd i wybodaeth am ganolfannau gweithgareddau lleol

Gweithgareddau eraill

Cipolwg ar holl weithgareddau eraill sy'n digwydd yn CNPT