Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Gwybodaeth i ymwelwyr

Dyddiadau

Ffair hwyl: Dydd Mawrth 10fed i ddydd Sadwrn 14eg Medi 2024.

Ffair stryd: Dydd Mercher 11eg i ddydd Sadwrn 14eg Medi 2024.

Digwyddiadau

Mae'r ffair yn cynnwys:

 • Fair Hwyl - sydd wedi cael ei lleoli ym maes parcio Heol Milland. Mae'r Ffair Hwyl yn cael ei redeg gan 'Showman's Guild of Great Britain'
 • Ffair Stryd - sydd wedi cael ei lleoli yn y prif strydoedd canol tref Castell-nedd.

Cau Ffyrdd

O ddydd Llun 9 Medi i Sadwrn 14 Medi 2024, bydd y ffyrdd canlynol ar gau:

 • Stryd Werdd
 • Heol y Frenhines
 • Stryd Newydd
 • Stryd y Gwynt
 • Plas yr Eglwys
 • Stryd y Berllan
 • Stryd yr Angel
 • Heol y Gwartheg
 • Y Parêd (o'r gyffordd â'r Crofft i'r gyffordd â Heol y Gwartheg)

Nodwch y bydd safle'r tacsi yn aros yn Stryd y Gwynt.

Cau ffyrdd dros dro

Rhwng 6.00pm a 12.00 canol nos ar nos Wener 13 Medi a 1.00pm a 12.00 canol nos Sadwrn 14 Medi 2024 bydd y ffyrdd canlynol ar gau:

 • Y Parêd - Wedi cau mewn dau leoliad. Bydd y ddwy ffordd ar gau i'w chyffordd a’r Stryd Fasnachol.
  1. Yn Heol Maes yr Haf
  2. Y Parêd ger Gwesty'r Bluebell
 • Stryd Fasnachol - O'i chyffordd gyda’r Parêd i'w chyffordd gyda The Green
 • The Green - O'i chyffordd a'r Stryd Fasnachol i'w chyffordd â Heol Milland.
 • Ffordd Gyswllt yr A474 ymlaen i Heol Milland (Ochr ogleddol y ffordd gerbydau) - Ar ei chyffordd â'r A474 (ffordd ddeuol).
 • Heol Milland - Ar ei chyffordd gyda Ffordd Gyswllt Ddeheuol yr A474 i'w chyffordd a'r Stryd Fasnachol.
 • The Ropewalk - O'i chyffordd gyda Heol Milland am bellter o tua 80 metr i gyfeiriad y de ddwyrain.

I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â chau'r ffyrdd, cysylltwch â Martin Brumby, Rheolwr Prosiect - Priffyrdd 01639 686013.

Parcio Ceir

Mae amseroedd agor maes parcio Aml-lawr Castell-nedd wedi'i ymestyn i 11:00pm.

 • Maes Parcio Heol Milland- Ar gau i'r cyhoedd o ddydd Sul 8 Medi ac ail-agor ddydd Llun 16 Medi 2024.
 • Maes Parcio Stryd Fawr- Ar gau (i alluogi parcio i fasnachwyr stondinau)
 • Maes Parcio Stryd Rosser - Ar agor
 • Maes Parcio Aml Lawr Castell-nedd- Ar agor