Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Gwybodaeth i fasnachwyr

Dyddiadau

Ffair hwyl: Dydd Mawrth 10fed i ddydd Sadwrn 14eg Medi 2024.

Ffair stryd: Dydd Mercher 11eg i ddydd Sadwrn 14eg Medi 2024.

Taliadau

Rhennir Canol y Dref yn naw parth. Codir tâl am lain masnachu ar sail troed llinol (metr llinol) ac yn ychwanegol at y tâl stondin, codir tâl gwasanaeth, mae'r phrisiau i'w cadarnhau.

Gwneud cais am lain masnachu

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael llain, llenwch y ffurflen gais ar-lein. Sylwch nad yw hyn yn gwarantu y bydd llain yn cael ei gynnig i chi.

Ni fydd disgrifiadau cyffredinol fel 'Swag', 'Demonstrator' neu ddiffiniadau cyffredinol eraill o'r fath yn cael eu derbyn.

Yn ogystal, mae'r cyngor yn gofyn am gopïau o dystysgrifau yswiriant atebolrwydd cyhoeddus dilys. Bydd methu â darparu copi dilys i’r Cyngor gyda’r cais yn rhagfarnu’r cais am lain masnachu.