Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Gwybodaeth Banciau Bwyd

Llansawel

Cyfeiriad

Banc Bwyd ac Oergell Gymunedol Hwb Cymunedol Vernon Place
Vernon Place
Llansawel
SA11 2JJ

Manylion cyswllt

Ffôn: 07724 383711

Mwy o wybodaeth

Dim angen cael eich cyfeirio.

Creunant

Cyfeiriad

Oergell Gymunedol / Sied Rannu Creunant
Canolfan Gymunedol Creunant
Woodland Road
Creunant
SA10 8RG

Manylion cyswllt

Ffôn: 01639 750082

Mwy o wybodaeth

Dim angen cael eich cyfeirio.

Aberafan, Port Talbot

Cyfeiriad

Ymddiriedolaeth Bethel Port Talbot
Heol Sandfields
Aberafan
Port Talbot
SA12 6LR

Manylion cyswllt

Liz Hill O’Shea
Ffôn: 01639 697077 - 07971 700105
lizhilloshea@gmail.com
www.betheltrustpt.co.uk

Mwy o wybodaeth

  • Banc Bwyd (dim angen cael eich cyfeirio)
  • Siop Bwyd Rhad:  Bwyd am bris is
  • Banc Babi (angen cael eich cyfeirio)
  • Dillad babi ail law o ansawdd da

Port Talbot

Cyfeiriad

Banc Bwyd Port Talbot
Capel Carmel
Glan-yr-Afon
Port Talbot
SA13 1PQ

Manylion cyswllt

Ffôn: 07491 922211
E-bost: info@porttalbot.foodbank.org.uk

https://porttalbot.foodbank.org.uk

Mwy o wybodaeth

Angen cael eich cyfeirio.

Cyfeiriad

Eglwys Seventh-Day Adventist
Tŷ Bush
Heol Dan-y-Bryn
SA13 1AL

Manylion cyswllt

Ffôn: 07930 829386

Mwy o wybodaeth

Er mwyn cael pecyn bwyd, ffoniwch i gael sgwrs yn y lle cyntaf.

Cwmafan

Cyfeiriad

Banc Bwyd Port Talbot (Cwmafan)
Teras Tabernacl
Cwmafan
SA12 9HS

Manylion cyswllt

Ffôn: 07491 922211
E-bost: info@porttalbot.foodbank.org.uk

www.porttalbot.foodbank

Mwy o wybodaeth

Angen cael eich cyfeirio.

Cymer

Cyfeiriad

Hwb Cymorth Blaenau Cwm Afan
Llyfrgell Cymer Afan
Heol yr Orsaf
Cymer
SA13 3HR

Manylion cyswllt

Ffôn: 01639 850505
E-bost: tym.thomas@cymmercommunitylibrary.org

Ffoniwch ymlaen llaw i roi amser i’r parsel bwyd gael ei baratoi.

Mwy o wybodaeth

  • Banc Bwyd: Ffoniwch ymlaen llaw i roi amser i becyn bwyd gael ei baratoi
  • Archfarchnad:  Ffi ymuno o 50c.  10 eitem am £3.50

Castell-nedd (Canol y dref)

Cyfeiriad

Banc Bwyd Castell-nedd
Eglwys Bedyddwyr
Orchard Place
(SA11 1DU)

Manylion cyswllt

Ffôn: 07534256508
E-bost: feedthehungry@hotmail.co.uk

Mwy o wybodaeth

Angen cael eich cyfeirio.

Cyfeiriad

Help House @ The Mission
Stryd Fawr
SA11 3NB

Manylion cyswllt

Facebook:  www.facebook.com/Thehelphouseneath

E-bost:  thehelphouse@hotmail.com

Mwy o wybodaeth

Dim angen cael eich cyfeirio. Negeseuwch unrhyw ymholiadau ar Facebook, ac fe ymatebwn ni.

Cyfeiriad

F.A.N Community Alliance
Canolfan Ffrindiau a Chymdogion,
Clos Maes y Ffynon
SA11 1HQ

Manylion cyswllt

01639 698590
E-bost:  fancommunity@outlook.com

Mwy o wybodaeth

Dim angen cael eich cyfeirio.  Cysylltwch dros e-bost ac fe gysylltwn ni’n ôl. Fyddwn ni ond yn derbyn hunangyfeiriad gan breswylwyr Dwyrain Castell-nedd.

Glyn-nedd

Cyfeiriad

Banc Bwyd Cwm Nedd
Eglwys Bentecostaidd Peniel
Stryd Newydd
Glyn-nedd
SA11 5AA

Manylion cyswllt

Ffôn: 07561 234289
E-bost: info@valeofneath.foodbank.org.uk
www.valeofneath.foodbank.org.uk

Mwy o wybodaeth

Angen cael eich cyfeirio.

Resolfen

Cyfeiriad

Banc Bwyd Resolfen
Canolfan Deulu Building Blocks
Resolfen
Castell-nedd
SA11 4AB

Manylion cyswllt

Ffôn: 07523671811
E-bost: foodbank@buildingblocksfamilycentre.co.uk

Mwy o wybodaeth

Rhaid anfon pob cais i mewn ymlaen llaw dros y ffôn neu e-bost.

Blaendulais

Cyfeiriad

Banc Bwyd Cwm Dulais.
Clwb Rygbi Blaendulais,
Heol Dulais
Blaendulais
Castell-nedd
SA10 9EL.

Manylion cyswllt

Ffôn: 07934 723099
E-bost:  jakodavies@tiscali.co.uk

Mwy o wybodaeth

Ffoniwch a gadael eich enw cyswllt a rhif ffôn y diwrnod cynt, ac fe ffoniwn yn ôl i drafod eich anghenion.

Sgiwen

Cyfeiriad

Banc Bwyd Byddin yr Iachawdwriaeth Sgiwen
Teml Sgiwen
Heol Bethlehem, Sgiwen
SA10 6AW

Manylion cyswllt

Ffôn: 01792 324376 neu 07794 644203

Mwy o wybodaeth

Rhaid ffonio pob cais i mewn naill ai’r diwrnod cynt neu erbyn 11am ar y dydd a fynnir.

Cyfeiriad

Cwpwrdd Bwyd yng Nghanolfan Tŷ Santes Fair
Heol Compton, Sgiwen    
SA10 6BA

Manylion cyswllt

Ffôn: 07812 357671

Mwy o wybodaeth

Storfa Fwyd Argyfwng yn unig yw hon. Os oes angen bwyd arnoch ar frys, ffoniwch i gael sgwrs yn y lle cyntaf.

Pontardawe

Cyfeiriad

Banc Bwyd Pantri Tabernacl
Stryd Thomas
Pontardawe
SA8 4HD

Manylion cyswllt

Ffôn: 07565 711311 ar ddydd Mawrth a Sadwrn rhwng 10am a chanol dydd ond 07704 114484 bob amser arall
E-bost: info@pantryfoodbank.org

Mwy o wybodaeth

Er mwyn cael mynediad i becyn bwyd, ffoniwch neu e-bostiwch er mwyn i ni drafod eich gofynion yn y lle cyntaf.

Gwaun Cae Gurwen

Cyfeiriad

Hyb Bwyd Canolfan Maerdy Canolfan Maerdy,
Heol Newydd,
Rhydaman,
SA18 1UP

Manylion cyswllt

Ffôn: 01269 826893
E-bost: admin@canolfanmaerdy.co.uk

Mwy o wybodaeth

Angen cael eich cyfeirio, er y gall pobl hunangyfeirio drwy lenwi ffurflen syml gydag aelod o staff.

Cyfeiriad

Banc Bwyd GCG
Canolfan Gymunedol,
Rhydaman
SA18 1UN

Manylion cyswllt

Ffôn: 07419 310640 / 07710 377899
E-bost: admin@canolfanmaerdy.co.uk

Mwy o wybodaeth

Dim angen cael eich cyfeirio.

Ystalyfera

Cyfeiriad

CATCH Chapel Gurnos
Heol Gurnos
Ystalyfera
SA9 2JA

Manylion cyswllt

Ffôn: 07923 986379
E-bost: ystalyferafoodbank@mail.com

Mwy o wybodaeth

Dim angen cael eich cyfeirio

Ystradgynlais

Cyfeiriad

Banc Bwyd Ystradgynlais Y Ganolfan Wirfoddoli,
Hen Ffatri Remploy,
Wind Road
Ystradgynlais
SA9 1AF

Manylion cyswllt

Ffôn: 01639 845475
E-bost: yvc@ystradcommunity.org.uk

Mwy o wybodaeth

Dim angen cael eich cyfeirio.