Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Swyddfa Gofrestru

Marwolaethau

 Gellir trefnu apwyntiadau i gofrestru drwy ffonio 01639 760021.

Bydd gwaith papur yr angladd yn cael ei e-bostio'n uniongyrchol at yr asiantaethau perthnasol. 

Argyfwng y tu allan i oriau gwaith ffoniwch 01639 895455

Genedigaethau

Mae apwyntiadau cofrestru genedigaethau ar gael i rieni babanod a anwyd yn ardal Castell-nedd Port Talbot. Trefnir apwyntiadau ar ôl i fanylion y cofrestriad gael eu casglu drwy alwad ffôn gyda'r cofrestrydd.

Gofynnwn i bob rhiant newydd roi enw mam i ni, dyddiad geni'r plentyn a rhif ffôn cyswllt i registrars@npt.gov.uk neu ffoniwch 01639 760021.

Hysbysiadau ar gyfer priodas/partneriaeth sifil

Gofynnwn i bob cwpl sydd angen rhoi rhybudd i e-bostio i ni, dyddiad y seremoni, y lleoliad, ynghyd ag enwau a rhif ffôn cyswllt neu ffoniwch 01639 760021.

Copi o dystysgrifau

Ar gyfer Genedigaethau, Marwolaethau, Priodasau, Partneriaethau Sifil a ddigwyddodd yn ardal Castell-nedd Port Talbot, dylech wneud cais ar-lein neu gysylltu â'r Swyddfa Gofrestru dros y ffôn ar 01639 760021.

Ble mae'r swyddfa gofrestru?

Mae’r Swyddfa Gofrestru wedi ei leoli yn

I gofrestru genedigaeth, marwolaeth, priodas neu bartneriaeth sifil, bydd angen i chi wne.

Oriau agor swyddfa

  • Dydd Llun – Dydd Iau 9.30  yb i 4.30 yp
  • Dydd Gwener  9.30 yb i  4.00 yp

Mae priodasau yn cael eu chynnal yn y Swyddfa Gofrestru:
6 diwrnod yr wythnos (dydd Llun i ddydd Sadwrn)

Mae priodasau yn cael eu chynnal yn adeiladau cymeradwy:
7 diwrnod yr wythnos (gan gynnwys gwyliau banc)

Cofnodion hanesyddol

Mae Gwasanaeth Cofnodion Hanesyddol ar gael ar gyfer y mater o Tystysgrifau Hanes Teulu. Mae ein cofnodion yn dyddio o 1837 i’r bresennol.

Gwasanaeth Cofnodion Hanesyddol hefyd ar gael gan y Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg

Adnoddau eraill: