Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cofebau rhyfel

Mae llawer o Gofebau Rhyfel gwahanol ar draws y Fwrdeistref Sirol y gallwch ymweld â nhw i goffáu'r rhai a roddodd eu bywydau i ymladd dros eu gwlad yn ystod y ddau ryfel byd.

Cofebau rhyfel cyngor

 • Blaengwynfi – Heol Jersey
 • Llansawel – Heol Castell-nedd
 • Y Bryn – Stryd Bryngurnos
 • Llangatwg - Heol Llangatwg
 • Cilffriw - Y Brif Ffordd
 • Clun - Heol Castell-nedd
 • Twyni Burrows - Cilgant Elba
 • Cwmllynfell – Neuadd Les
 • Dyffryn – Eglwys Sant Matthew
 • Ystâd y Gnoll, Castell-nedd
 • Gerddi Coffáu'r Gnoll, Cofeb Seren Burma
 • Gerddi Coffáu'r Gnoll - Gatiau Coffáu
 • Gwauncaegurwen – New Road
 • Gatiau Coffáu Longford - Heol Penlan
 • Brynaman Isaf - Heol Aman
 • Pontardawe – Heol Herbert
 • Parc Coffa Talbot - Port Talbot
 • Gerddi Victoria - Cofeb Rhyfel Cartref Sbaen
 • Parc Vivian – Port Talbot
 • Ystalyfera – Stryd Commercial
 • Ystalyfera – Parc Glyngwyn

Cofebion Eraill

Cymer wal goffa mynwent
Glowyr Square Resolfen coffa

Vivian Park – Port Talbot Vivian Park – Port Talbot