Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Amlosgfa Margam

Er ei fod yn cael ei werthfawrogi'n llawn mae colli rhywun annwyl yn anodd ac yn straen mawr, byddai'r Amlosgfa yn cynghori'r cyhoedd ei bod yn dal yn ofynnol o hyd i gynnal asesiad risg o ran mynychu angladdau.

Mae asesiad risg llawn wedi'i gynnal ar y cyd â Swyddogion Iechyd a Diogelwch y Cyngor a Swyddogion Tân ac fe gytunwyd mai'r uchafswm a ganiateir yn y Prif Neuadd / Capel yw 170.  Mae hyn yn cynnwys: Yn eistedd – 135. Sefyll – 35.  Yn ogystal â hyn bydd 25 person yn cael mynd i'r ystafell aros lle mae sgrin a seinydd yn caniatáu i'r gwasanaeth gael ei arsylwi.

Bydd y seinyddion tu allan yn cael eu troi ymlaen er hwylustod i'r rhai sy'n methu mynd i mewn i'r capel.

Mae’r Capel Coffa ar agor ar gyfer gwylio Llyfrau Coffa er nad oes modd gweld dyddiau ar wahân i'r dudalen bresennol ar hyn o bryd. Bydd y capel hwn ar gau 30 munud cyn cau’r gatiau.

Gellir gadael teyrngedau o flodau yn y Capel Coffa ac yn y prif gapel, a gellir cadw Fâs Ffenestr a Fâs yr Allor hefyd.

Nodwch fod swyddfa'r Amlosgfa ar gau i'r cyhoedd ar hyn o bryd er bod modd gwneud apwyntiadau yn ôl yr angen.

Gellir cael rhagor o wybodaeth a gwneud ymholiadau cyffredinol, gan gynnwys cofnodion y Llyfr Cofio a cheisiadau / adnewyddiadau i ymylfaen, dros y ffôn ar 01639 883570 neu e-bostiwch margam.crematorium@npt.gov.uk 

Oriau agor

Diwrnod Amser (Gerddi)
Dydd Llun

9.00yb - 5.00yp

Dydd Mawrth 9.00yb - 5.00yp
Dydd Mercher 9.00yb - 5.00yp
Dydd Iau 9.00yb - 5.00yp
Dydd Gwener 9.00yb - 4.30yp
Dydd Sadwrn 9.00yb - 4.00yp
Dydd Sul 11.00yb - 4.00yp

Mae swyddfa'r Amlosgfa ar agor i'r cyhoedd trwy apwyntiad ymlaen llaw.

Sul y Mamau, Sul y palmwydd, Sul y Pasg a Sul y Tadau

9.00yb - 4.00yp (Gerddi)

Gwyliau'R banc

11.00yb - 4.00yp (Gerddi)

Contact Margam Crematorium

Amlosgfa Margam
Longlands Lane,
Margam,
Port Talbot
SA13 2NR
margam.crematorium@npt.gov.uk
(01639) 883570
(01639) 894940

Mae'r Uwcharolygydd a'r staff yn darparu cyngor a gwasanaethau i chi pan fydd eisiau arweiniad a gwybodaeth amoch.

Gellir gwneud ymholiadau yn Swyddfa'r Amlosgfa