Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Ffioedd a thaliadau

Ffioedd amlosgi a gwasanaethau ategol

Ffioedd amlosgi a gwasanaethau ategol Ffi
Ffoetws, plentyn marw-anedig neu blentyn hyd at ac yn cynnwys 17 oed Dim - yn cynnwys tystysgrif amlosgi, amser ychwanegol yn y Capel a Thaliadau Cyfryngau Wesley
18 oed neu'n hŷn, heb dystysgrif amlosgi  £635
18 oed ac yn hŷn, gan gynnwys tystysgrif amlosgi £648.50
Ffi ychwanegol ar gyfer amlosgi ar ddydd Sadwrn £356
Amlosgiad dwbl (2 oedolyn mewn un gwasanaeth) £1,282
Amlosgiad yn unig am 9am (yn ystod yr wythnos yn unig), gan gynnwys tystysgrif £468.50
Amlosgiad yn unig am 9am (yn ystod yr wythnos yn unig), heb dystysgrif £455
Gwasanaeth coffa £180

Mae'r ffi amlosgi'n cynnwys:

  • amlosgiad
  • defnyddio'r Capel a'r ystafell aros,
  • ffioedd amgylcheddol
  • ffi'r dyfarnwr meddygol
  • gwasgaru gweddillion amlosgedig yn yr Ardd Goffa lle nad yw teuluoedd yn dymuno bod yn bresennol

Mae ffi amlosgi uniongyrchol yn cynnwys:

  • amlosgiad
  • ffioedd amgylcheddol
  • ffi'r dyfarnwr meddygol
  • gwasgaru gweddillion amlosgedig yn yr Ardd Goffa lle nad yw teuluoedd yn dymuno bod yn bresennol
Math o wasanaeth Ffi
Tystysgrif amlosgi (ychwanegol) £13.50
Darn o'r gofrestr £12
Blaendal dros dro ar gyfer gweddillion a amlosgwyd fesul mis (ar ôl 1 mis) £32.50
Cael gwared ar weddillion a amlosgwyd o amlosgfeydd eraill £44
20 munud yn ychwanegol ar gyfer y gwasanaeth yn y capel (yn ystod yr wythnos) £31.50
20 munud ychwanegol ar gyfer y gwasanaeth yn y capel (dydd Sadwrn) £43
Bod yn dyst i gladdu gweddillion a amlosgwyd - Yn ystod yr wythnos £45
Bod yn dyst i gladdu gweddillion a amlosgwyd - Dydd Sadwrn £62

Yrnau a chasgedi

Yrnau a chasgedi  Ffi
Casged bren £36.50
Wrn metel efydd £26.50
Cynhwysydd cardbord lliw gwin plaen £15.50
Cynhwysydd cardbord gwyn mawr £18.50
Cynhwysydd cardbord gwyn canolig £14.00
Cynhwysydd cardbord gwyn bach £9.00
Wrn bach metel gwyn i fabanod £19.50
Tiwb gwasgaru lliw gwin bioddiraddadwy £20.00

Ffïoedd wesley media​

Math o media Net TAW 20% Cyfanswm
Gweddarlledu gwasanaeth £46.25 £9.25 £55.50
Recordiad gwasanaeth Net VAT 20% Total
Dolen y gellir ei lawrlwytho £25.00 £5.00 £30.00
Teyrnged sy'n rhan o recordiad fideo £45.84 £9.16 £55.00
DVD/USB £46.25 £9.25 £55.50
DVD/USB gyda teyrnged sy'n rhan o recordiad fideo £62.09 £12.41 £74.50
Teyrnged weledol Net TAW 20% Cyfanswm
Llun sengl (llun wedi'i rewi) £15.84 £3.16 £19.00
Fideo Teulu £20.00 £4.00 £24.00
Ffeil y gellir ei lawrlwytho'r teyrnged £20.00 £4.00 £24.00
Copi USB o'r deyrnged £27.92 £5.58 £33.50
Archebion brys £100.00 £20.00 £120.00
Sioe sleid - DIM cerddoriaeth a hyd at 25 llun ar y mwyaf £35.00 £7.00 £42.00
I pob 25 lluniau ychwanegol £20.00 £4.00 £24.00
Sioe sleid -  cerddoriaeth a hyd at 25 llun ar y mwyaf £66.67 £13.33 £80.00
I pob 25 lluniau ychwanegol £20.00 £4.00 £24.00