Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Ffioedd cymeradwyo cofrestru

Mae'n rhaid i ffermydd sy'n defnyddio porthiant anifeiliaid a busnesau sy'n gweithgynhyrchu, yn prosesu, yn storio neu'n pecynnu porthiant anifeilaidd gofrestru gyda'r awdurdod porthiant lleol neu gael ei gymeradwyaeth, gan ddibynnu ar y cynnyrch dan sylw.

e-post tsd@npt.gov.uk am an

Codir ffi am gymeradwyo busnesau porthiant:

Math o busnes porthiant Ffi
Gweithgynhyrchu'n unig, neu weithgynhyrchu a marchnata,
ychwanegion porthiant y cyfeirir atynt yn Erthygl 10(1)(a) Rheoliad 183/2005 ar wahân i'r rhai a nodir yn Rheoliad 2(3), neu rag-gymysgeddau o'r fath ychwanegion.
£451.00
Marchnata ychwanegion porthiant y cyfeirir atynt yn Erthygl 10(1)(a) Rheoliad 183/2005 ar wahân i'r rhai a nodir yn Rheoliad 2(3), neu rag-gymysgeddau o'r fath ychwanegion £226.00