Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Bag ailgylchu batri

Darganfyddwch pa eitemau y gallwch eu rhoi yn eich bag ailgylchu batri

Yn cynnwys
  • Batris cartref:
  • O fatris cymhorthion clyw cell bach
  • batris oriorau 
  • batris sgwâr
  • batris ffonau symudol
  • Hen fatris mwg a larymau CO₂
Peidiwch â chynnwys
  • Batris ceir a beiciau modur
  • Batris sy'n cynnwys hylif

Archebu bag ailgylchu batri