Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Tîm Cefnogi Plant a Theuluoedd

Cwrdd â'r tîm

Mae gan bob maes gwasanaeth ei rheolwr cyfrifol ei hun: Derbyniadau, (Helen Lewis); Cymorth i Lywodraethwyr (Kathryn Gilbert); Diogelu (Sam Jones); Gwasanaeth Lles Addysg (Hayley Thomas); Addysg Ddewisol yn y Cartref (Anne Lewis) gyda'r tîm cyfan yn cael ei rheoli gan John Burge.

Yr hyn a wnawn

Mae'r Tîm Cefnogi Plant a Theuluoedd yn wasanaeth ymbarél sy'n cynnwys pum gwasanaeth ar wahân sy'n cydweithio'n agos i ddarparu cefnogaeth i'w ardaloedd priodol i ysgolion Castell-nedd Port Talbot, disgyblion, rhieni a thrigolion ehangach bwrdeistref y sir. Mae hyn yn cynnwys:

Mae ein holl feysydd gwasanaeth yn statudol gyda llawer o'n swyddogaethau wedi'u nodi mewn deddfwriaeth

Sut i gysylltu â ni

Mae swyddogion ar gyfer pob un o'r meysydd wedi'u lleoli yng Nghanolfan Ddinesig Port Talbot y dylid eu defnyddio ar gyfer unrhyw gyfathrebiadau ysgrifenedig.  Gellir dod o hyd i wybodaeth fanwl bellach ar gyfer pob un o'r gwasanaethau yn y Tîm Cefnogi Plant a Theuluoedd trwy dudalennau'r we uchod.