Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Gwasanaethau a Chymorth

Trosolwg o fewn rolau a chyfrifoldebau

Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a Thribiwnlys Addysg (Cymru) 2018

Cyngor, arweiniad a gwybodaeth ddiduedd mewn perthynas ag ystod o faterion yn ymwneud ag ADY a'r system ADY

Gwybodaeth defnyddiol am ADY