Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cymorth a Darpariaeth ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol

Cymorth i ysgolion, staff, disgyblion ag Anawsterau Cymdeithasol, Emosiynol ac Ymddygiadol (ACEY) a'u teuluoedd

Helpu plant a phobl ifanc i ddiwallu eu hanghenion a nodwyd

Darparu cefnogaeth i'w ardaloedd priodol i ysgolion, disgyblion, rhieni a thrigolion ehangach

Ffocws ein gwasanaeth yw sicrhau bod Plant a Phobl Ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol yn cael eu cynnwys

Canolfannau Cymorth Dysgu

Cysylltu â ni