Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Diogelwch yn y cartref

Cyflawnir y rhan fwyaf o fyrgleriaethau gan fanteiswyr sy'n manteisio ar ddrysau a ffenestri agored neu â mannau gwan, allweddi a adawyd mewn mannau cuddio neu gatiau ochr heb eu cloi.

Cymerwch gamau syml a chost-effeithiol i wella diogelwch eich cartref a lleihau eich siawns o ddioddef bwrgleriaeth.

Diogelwch yn yr ardd

Yn aml, eich gardd yw amddiffynfa gyntaf eich cartref yn erbyn troseddau.

  • Dylid torri llwyni'n ôl er mwyn gallu gweld unrhyw ymwthwyr
  • Gall goleuadau diogelwch oleuo'r ardd 
  • Gall llwyni pigog o amgylch yr eiddo fod yn rhwystr effeithiol
  • Sicrhewch fod waliau wedi'u hadeiladu'n gadarn a heb gymhorthion dringo