Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Diogelwch cymunedol CNPT

Safer NPT logo

Croeso i wefan diogelwch cymunedol CNPT

Gweithio gyda'n gilydd i fynd i'r afael â throseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yng Nghastell-nedd Port Talbot. Cysylltwch â ni ar communitysafety@npt.gov.uk. Gallwch rhoi gwybod am drosedd i 101 neu ar-lein. Os byddwch mewn argyfwng ffoniwch 999 bob tro.

Cam-drin domestig

Ydych chi neu rhywun rhydych chi'n ei adnabod mewn perthynas gamdriniol? Mae help ar gael, darganfyddwch ble

Castell-nedd ar y cyd

Mae Castell-nedd ar y cyd yn ymgyrch sy’n anelu am sicrhau nad yw enw’r dref yn cael ei niweidio gan ymddygiad y lleiafrif

Pawennau ar batrôl

Llygaid a chlustiau'r gymuned

Ymddygiad gwrthgymdeithasol

Peidiwch â dioddef yn dawel, dysgwch sut i gael help

Atal troseddau

Helpwch i gadw eich hun, eich eiddo a'ch cymuned yn ddiogel

Troseddau casineb

Dysgwch sut i rhoi gwybod am ac adnabod droseddau casineb