Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Tai a digartrefedd

Digartrefedd

os ydych chi mewn perygl o ddod yn ddigartref neu os ydych chi’n ddigartref ar hyn o bryd, cysylltwch â’n Gwasanaeth Dewisiadau Tai 

Llamau

cefnogaeth i bobl ifanc digartref neu sydd mewn perygl o ddod yn ddigartref.

The Wallich

prif elusen ddigartrefedd Cymru, sy’n rhoi help a chyngor i bobl ddigartref a bregus.

Shelter Cymru

 mynnwch ddeall eich hawliau, a chael help gyda phroblemau tai.

Taliadau Disgresiwn at Gostau Tai

help tuag at gostau tai ar gyfer pobl sydd fwyaf mewn angen.

Tai Tarian

Mae gan Tai Tarian dîm budd-daliadau mewnol a all helpu cwsmeriaid i reoli eu harian a chynnig cymorth gyda chyllid.

Cynllun Rhyddhad Caledi

Mae Cynllun Rhyddhad Caledi Cyngor Castell-nedd Port Talbot ar gael i drigolion cymwys sy’n byw yng Nghastell-nedd Port Talbot i helpu pobl i gadw eu cartrefi’n gynnes. Cymru Gynnes sy'n cyflawni'r cynllun ar ran y cyngor