Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Gofal plant

Darganfyddwch pa help y gallech ei gael gyda chostau gofal plant.

Dechrau’n Deg

Gofal plant rhan-amser am ddim, ar gyfer plant 2-3 oed sy’n byw mewn ardaloedd cymwys.

Cefnogaeth ariannol i rieni

gwybodaeth am ofal plant di-dreth a chredydau treth ar gyfer gofal plant

Cynnig Gofal Plant

30 awr o ofal plant ac addysg gynnar wedi’i gyllido ar gyfer rhieni plant 3 i 4 oed sy’n gweithio.

Cymorth i brynu bwyd a llaeth

Os ydych dros 10 wythnos yn feichiog neu os oes gennych blentyn dan 4 oed, efallai y bydd gennych hawl i gael help i brynu bwyd a llaeth iach drwy'r GIG.

Os ydych yn gymwys, bydd cerdyn Cychwyn Iach yn cael ei anfon atoch gydag arian arno y gallwch ei ddefnyddio mewn rhai siopau yn y DU.