Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cymorth a lles arall

Sefydliadau a all eich cefnogi gyda'ch iechyd meddwl a'ch lles

Meddwl Castell-nedd Port Talbot

Eich elusen iechyd meddwl leol, sy'n rhoi cyngor a chefnogaeth i rymuso unrhyw un sy'n profi problem iechyd meddwl.

Y Samariaid

Beth bynnag rydych chi'n mynd drwyddo, ffoniwch Y Samariaid am ddim, unrhyw bryd, o unrhyw ffôn, ar 116 123.

Llinell Cyngor a Gwrando Cymuned (C.A.L.L.)

C.A.L.L Cynnig gwasanaeth gwrando a chefnogaeth gyfrinachol

Castell-neddPortTalbotCVS

Mae gan dudalen we NPT CVS Cost of Living Crisis adnoddau sy'n gallu cynnig cymorth, gwybodaeth ac arweiniad.

24/7 cymorthIechyd meddwl

Mae gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe linell gymorth iechyd meddwl 24/7 y mae modd cysylltu â hi drwy ffonio 111 a phwyso opsiwn 2.

Help gyda chostau iechyd

Darganfyddwch pa help y gallwch ei gael gyda  chostau iechyd drwy'r GIG, gan gynnwys pryd mae angen i chi dalu, help pan fyddwch ar gredyd cynhwysol, costau teithio a chyllidebau iechyd personol.