Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Dod o hyd i waith

Darganfyddwch pa gymorth sydd ar gael i'ch helpu i ddod o hyd i swydd.

Cyflogadwyedd CPT

mynnwch help gyda phethau fel chwilio am swydd, llunio CV a thechnegau cael cyfweliad

Dod o hyd i’ch Canolfan Waith leol

gall eich Canolfan Byd Gwaith ddarparu cefnogaeth i’ch helpu i baratoi ar gyfer gwaith, dod o hyd i waith ac aros mewn gwaith.

Band llydan am ddim

gall ceiswyr swyddi gael chwe mis o fand llydan o ansawdd uchel yn rhad ac am ddim heb fod angen cael cytundeb na gwiriad credyd.