Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cefnogaeth gydag addysg ac ysgolion

Grant gwisg ysgol ac offer

grantiau i deuluoedd ar incwm isel

Prydau ysgol am ddim

 prydau ysgol am ddim i ddisgyblion sy’n mynychu’r ysgol yn llawn amser

Gliniaduron

mae’r Gynghrair Tlodi Digidol yn helpu teuluoedd yng Nghastell-nedd Port Talbot sydd angen gliniadur i gael un – nid ar fenthyg neu ar log, ond i’ch teulu chi, am byth.

Nwyddau misglwyf am ddim

gwiriwch gyda’ch ysgol leol i gael gwybodaeth ynghylch sut i gael nwyddau misglwyf am ddim.