Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Strwythur a chynnwys

Yn y Cynllun hwn byddwn ni’n:

  • amlinellu pa adnoddau naturiol sydd gan CNPT a pham maen nhw mor arbennig.
  • esbonio’r cefndir deddfwriaethol a’i berthnasedd ar draws meysydd polisi lluosog cyflawni’r Cynllun.
  • nodi sut mae’r cynllun yn gweithio a’r mecanweithiau ar gyfer cyflawni, monitro ac adrodd.
  • rhoi camau gweithredu manwl i’w cyflawni, gyda cherrig milltir ar gyfer adrodd.