Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cyfreithiau bywyd gwyllt a chyngor

Cyngor i fyfyrwyr ecoleg

Gwybodaeth i fyfyrwyr sy'n chwilio am yrfa ym maes Ecoleg

Bywyd gwyllt a'r gyfraith

Gwybodaeth am fywyd gwyllt a'r gyfraith

Gwrychoedd a choed

Gorchmynion Cadw Coed, Gorchmynion Cadwraeth a Rheoliadau Gwrychoedd

Biodiversity and planning

The planning system is an important tool in nature conservation

Polisi rhyddhau llusern awyr a balŵns

Polisi rhyddhau llusernau awyr neu falwnau ar dir y cyngor

Cynllun Dyletswydd Bioamrywiaeth

Cynllun Dyletswydd Bioamrywiaeth, Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016